TilbehørVarme og kølelofter

Tilbehør til strålevarmelofter og klimalofter.

 

Klik her for ALPHA strengreguleringssæt.   

 

Klik her for SIGMA Compact motorventiler.

 

Klik her for Optima Compact motorventiler.

 

Klik her for Optimizer regulator for klimalofter.

 

Klik her for RAA21 rumtermostat for Compact motorventiler.

 

Klik her for Fleksible forbindelser for varmepaneler og kølelofter.

 

   

 

ALPHA dynamiske strengreguleringskit for strålevarme og klimalofter:

Alpha og indsats

 

 

ALPHA dynamiske strengreguleringsventiler

ALPHA ventilerne er designet og fremstillet specifikt til dynamisk regulering af varme- og køleanlæg.

Anden generation af ALPHA indsatserne er en integreret del af Frese ALPHA ventilerne, som begrænser flowet på et bestemt niveau, også under skiftende trykforhold.

Det patentbeskyttede design af disse indsatser har nu en udskiftelig blænde, som giver højere fleksibilitet, og en robust membran, som giver større præcision.
Fra små varmeenheder til køleapplikationer - sørger Frese ALPHA ventiler for, at den hydrauliske balance i anlægget vedligeholdes, også under skiftende tryk

 

Fordele

 • Regulering af anlægget foregår dynamisk, også under skiftende trykforhold

 

Design

 • Ikke nødvendigt at anvende strengreguleringsventiler i distributionsledningerne, hovedledningerne og tilførselsledningerne
 • Mindre tid til definition af nødvendigt udstyr til et hydraulisk balanceret anlæg
 • Ingen påvirkning, hvis den beregnede fordeling af tryk i installationen ikke er præcis
 • Sikkerhed for, at det angivne flow også er det virkelige
 • Ingen krav til rørlængde før og efter ventilen

 

Installation

 • Minimeret idriftsætningstid på grund af dynamisk regulering af anlægget
 • Indsatsløsning, der gør gennemskylningsproceduren meget nem
 • Ikke nødvendigt med overdimensionerede pumper og kontrolventiler

 

Drift

 • Energibesparelser takket være eliminering af overløb
 • Højere komfort takket være korrekt fordeling af vand i anlægget og optimeret funktion af kontrolventilerne

 

Funktioner

Omfattende produktserie til alle anvendelsesmuligheder:

 • kit-løsning med snavssamler og kuglehaner samt løsning med integreret kuglehane
 • Ændringer og udvidelser af anlægget påvirker ikke den hydrauliske balance i anlæggets andre dele
 • Fast indstillet indsats der er uafhængig af flowreguleringsfejl under idriftsætning og betjening af anlægget
 • Selvrensende indsats, som forhindrer snavs i at påvirke ventilens præcision
 • Robust membran mellem de bevægelige dele i indsatsen fjerner friktion, støj og trykstød

 

 

Tilbage til toppen

 

 

SIGMA Compact Dynamisk strengreguleringsventil for strålevarme og kølelofter.


Sigma ventil

  

SIGMA Compact Dynamisk strengreguleringsventil

SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring i varme- og køleanlæg.

SIGMA Compact kan bruges i varme- og køleanlæg til effektiv fordeling af flowet til flere dele af anlægget. 

SIGMA Compact kan bruges i stedet for traditionelle strengreguleringsventiler og kan installeres i anlæg med såvel variabelt som konstant flow.

Håndtaget gør det nemt at indstille SIGMA Compact til den ønskede position for at begrænse flowet i visse dele af anlægget og dermed eliminere overflow og unødvendigt energispild. SIGMA Compacts interne differenstrykreguler­ing sikrer flowbegræsning uanset variation i differenstrykket i anlægget.

Når ventilen er indstillet til det ønskede flow, kan håndtagets position låses fast. I denne låste position kan ventilen nemt lukkes helt, hvis afspærring bliver nødvendig, og derefter genåbnes til det ønskede sætpunkt.

 

Fordele

 • Nem at dimensionere og vælge, da kun flowet skal angives.
 • Forenklet anlægsdesign med med færre strengreguleringsventiler.
 • Fungerer som flowbegrænser og forhindrer dermed overflow.
 • Nem at installere og justere på stedet.
 • Giver fleksibilitet, hvis systemet ændres efter første installation.
 • Forenkler indregulering og reducerer indreguleringstiden takket være den automatiske strengregulering i anlægget.
 • Høj komfort for slutbrugeren takket være den rette balance i systemet.
 • Høj driftssikkerhed, da en dynamisk strengreguleringsventil automatisk finder den hydrauliske balance, også i tilfælde af tryksvingninger i anlægget.
 • Reducerer antallet af installerede ventiler, da der ikke kræves nogen hovedventil eller strengreguleringsventiler på delstrengen i anlægget.

 

Funktioner

 • Let regulering af flowet med det låsbare håndtag.
 • Afspærringsfunktion op til et differenstryk på 10 bar.
 • Positionen for maksimalt flow kan låses fast, så ventilen nemt kan genåbnes til det forindstillede flow, efter den har været anvendt til afspærring.
 • Tydelig indstillingsskala på håndtaget.
 • Ingen krav til minimumslængde for lige rørlængder før eller efter ventilen.
 • Indbyggede trykudtag til nålesystem.

 

Tilbage til toppen

 

 

 

 

 

OPTIMA Compact motorventiler:

Optima Compact            Actuatorer

 

OPTIMA Compact trykuafhængig strengregulerings- og motorventil

Designet til at kombinere dynamisk regulering og fuld modulerende kontrol uanset forindstillet flow.

Det innovative design af OPTIMA Compact introducerer en intelligent motorventil, som kan forindstilles til et ønsket max. flow og sikre fuld modulerende kontrol.
Selv med forskellige forindstillinger bevarer man den fulde slaglængde, hvilket giver en mere nøjagtig regulering.

Den indbyggede differenstrykregulator giver en 100 % modulerende kontrol, hvilket sikrer en optimal komfort og stabil drift. Samtidig opnår man store energibesparelser, da ventilen automatisk regulerer til netop det flow, der er behov for. OPTIMA Compact kombinerer alle funktioner - og gør dermed arbejdet lettere for rådgivere og installatører.

OPTIMA Compact anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units, airconditionanlæg samt veksler- og blandesløjfeanlæg.
Ventilen giver modulerende regulering med fuld autoritet uafhængigt af variationer i anlæggets differenstryk. 
OPTIMA Compact kombinerer en eksternt justerbar dynamisk reguleringsventil, en differenstryksregulator samt en modulerende motorventil med fuld autoritet.
Den fulde styring af flowet i bygningen opnås let og samtidig skabes en høj grad af komfort og energibesparelser.
Desuden kræves der ingen regulering, hvis yderligere trin føjes til anlægget, eller den dimensionerede kapacitet ændres.
Energibesparelser opnås via optimal styring, lavere flow og pumpetryk.
Maksimering af ΔT som følge af hurtigere reaktionstid og øget systemstabilitet.

 

Fordele

Design

 • Mindre tid med at definere det nødvendige udstyr til et hydraulisk reguleret system (alt i én-motorventil)
 • Intet behov for at beregne ventilautoritet
 • Fleksibilitet hvis systemet ændres efter den første installation 

 

Installation

 • Der kræves ingen yderligere reguleringsventiler i fordelingssystemet, når Frese OPTIMA Compact er installeret ved terminalerne
 • Det samlede antal ventiler minimeres takket være 3-i-en-design
 • Kortere idriftsætningsstid takket være dynamisk regulering af anlægget
 • Ingen krav til minimumslængde for lige rør før og efter ventilen 

 

Drift

 • Høj komfort for slutbrugeren takket være den meget præcise temperaturregulering
 • Længere levetid pga. færre aktuatorbevægelser

 

Funktioner

 • Forindstillingsfunktionen har ingen virkning på slaglængden.Der er altid fuld modulation af slaglængden uanset det forindstillede flow
 • Det konstante differenstryk over den modulerende reguleringsenhed garanterer fuld autoritet
 • Dynamisk regulering fjerner overflow uanset trykforholdene i systemet
 • Termisk aktuator on/off eller 0-10 V, normalt lukket
 • Elektrisk aktuator 0-10 V eller 3-punkt-styring, normalt lukket
 • Højt flow med lavt differenstryk takket være avanceret ventildesign
 • Ventil kan vælges med forskellige slaglængder for at give en perfekt karakteristik med den valgte aktuator
 • Høj forindstillingspræcision takket være den trinløse analoge skala

 

Se Actuatorer for OPTIMA Compact her.


Tilbage til toppen

 


 

OPTIMIZER regulering af klimalofter

Optimizer 2


OPTIMIZER-regulatoren - Trykuafhængig styregruppe til 4-rørssystemer

Frese OPTIMIZER 6-vejsløsning, sikrer en komplet, trykuafhængig styring af 4 rørssystemer.

Frese OPTIMIZER 6-vejsløsning giver modulerende regulering, med fuld autoritet uafhængigt af variationer i anlæggets differenstryk.

Frese OPTIMIZER består af en trykuafhængig  OPTIMA Compact reguleringsventil med en 0-10 V modulerende aktuator, en 6-vejsventil med roterende aktuator samt en kontrolenhed.

Frese OPTIMIZER 6-vejsløsningen kan bruges i 4-rørssystemer som f.eks.:

 

 • Varme- og kølelofter
 • Konvektorer
 • Decentrale ventilationsenheder
 • FCU-anlæg
 • Varme- og køleenheder til konvektion

 

Fordele

 • Kun ét CTS datapunkt er nødvendigt
 • Energibesparelser gennem optimeret trykuafhængig flowbegrænsning og -regulering
 • Modulerende regulering af både varme og køling
 • Mindre tidsforbrug til udvælgelse og dimensionering, da der kun kræves dataflow og min. differenstryk
 • Fuld komfort uden ny indregulering, hvis systemet udbygges i anlægsfasen
 • Lydløs drift under modulering af opvarmning og køling
 • Kompakt løsning med lille pladskrav
 • Individuel eller central rumtemperaturregulering
 • Sikkerhedsfunktion lukker den modulerende ventil, hvis det eksterne indgangssignal går tabt

 

Funktioner

 • Forindstillingsfunktionen påvirker ikke slaglængden.Der er altid fuld modulation af slaglængden uanset det forindstillede flow
 • Det konstante differenstryk over den modulerende reguleringsenhed garanterer fuld autoritet
 • Dynamisk regulering fjerner overflow uanset varierende trykforhold i anlægget
 • Motorisk on/off-aktuator til 6-vejsventil og termisk 0-10 V modulerende aktuator til dynamisk motorventil (PICV)
 • Højt flow med lavt differenstryk takket være avanceret ventildesign
 • Høj forindstillingspræcision takket være den trinløse analoge skala
 • Høj KVS-værdi på 6-vejsventilen sikrer minimalt tryktab
 • Automatisk drift af 6-vejsventilen en gang om ugen
 • Kontrolenhed med feedbacksignal, 0-10 V DC

 

 

Tilbage til toppen

 

 

 

 

RAA21 rumtermostat

RAA21

RAA21 rumtermostat for Optima Compact motorventiler til varme eller køleapplikationer. 

 

 

 

 

Tilbage til toppen 

 

 

 

 

 

Fleksible armerede forbindelser

OXYban 

Fleksible armerede tilslutningsforbindelser med diffusionsbarrierer.

Da varmepaneler monteret i baner altid vil ekspandere i mere eller mindre grad afhængig af banens længde, anbefaler vi altid brugen af vore fleksible armeret tilslutningsslanger med OXYban monteret mellem strålevarmebanerne/klimalofter og hovedrørene.
Ved montage af TechoSport monteret i sektioner, kan sektionerne tilsluttes direkte til hovedrørene.

 

Standardtype: OXYban

Standard dimensioner: DN10, DN12, DN15, DN20

Andre typer og dimensioner fås på forespørgsel.

Fås i længder efter behov.

Fås med omløber, nippel eller lynkobling.

 

 

 

Tilbage til toppen

 Designed by Co3 Web Agency