Køl-varmeKlimalofter - køleelementer

 


TechoKlima A/S har markedets bredeste sortiment af klimalofter og køle/varmeelementer, enten til komfortkøl og/eller som klimalofter med både varme og kølefunktion.

Elementerne bruges i bygninger for kommerciel brug, boligbyggeri , kontor- og administrationsbygninger.

  

Med et klimaeloft fra TechoKlima A/S opnår man et perfekt indeklima. Et klimaloft virker nemlig ud fra principperne om, at det altid er den varme kilde, der vil "stråle" mod en koldere flade.
Det betyder, at når klimaloftet fungerer som køleloft, absoberer loftet overskudsvarmen fra de varme kilder i rummet. Det være sig inventar, maskiner (f.eks. PC) og mennesker etc. Denne "overskudsvarme vil varme det kolde vand i rørene der er integreret i loftet op og blive transporteret væk med vandet.
Som varmeloft vil det være loftet der afgiver sin varme ned i rummet, da det vil "stråle" mod mennesker, inventar vægge etc. når vandet i de integrerede rør er varmere end rumtemperaturen. Det betyder at vandet i de integrede rør vil afgive sin temperatur til rummet via metalloftet og dermed give varmeeffekt til rummet.
Selve varmestrålingen "aktiveres" af fast materiale og ikke af luft alene.

 

Tag os med på råd, når du påtænker installation af køleprodukter, uanset om det er i nybyggeri eller renovering. Vi har mange års erfaring med projektering og salg af kølelofter og køleelementer for "lay-inn" eller for synlig montage.
Vi har et bredt sortiment af standard produkter, og tilbyder også gerne kølelofter designet specifikt til det enkelte byggeri.

 

 Deif tilskåret loft

Techo Klimaloft (Kombi køle/varme) hos Deif A/S i Skive.

 

Indeklimaet er et vigtigt konkurrenceparameter for en moderne virksomhed. Et perfekt indeklima mindsker sygefravær blandt medarbejdere og giver større arbejdseffektivitet til gavn for virksomheden og deres kunder.

Med et køleloft fra TechoKlima A/S opnår man et perfekt indeklima. Et køleloft absoberer nemlig overskudsvarmen fra de varme kilder i rummet. Det være sig inventar, maskiner (f.eks. PC) og mennesker.

Da det er os som afgiver varmen til loftet modsat luftkøling, hvor det er luften man afkøler, mindsker man risiko for trækgener og da ventilationsanlægget samtidigt kan mindskes, mindskes risikoen for luftstøj fra ventilationsarmaturer ligeledes.

Med et køleprodukt fra TechoKlima A/S mindskes kravene til ventilationsmængden, da det kræver væsentligt større luftmængder, at køle på indblæsningsluften, end hvis man f.eks. installerer et køleloft.

 

Køle / klimaloft, type WLT:


WLT-D 

 
Der er mange fordele ved TechoKlima´s WLT-D element for iklæbning i bl.a. metalkassettelofter.

WLT-D elementet vejer kun ca. 1/3 del af tilsvarende produkter på markedet med tilsvarende ydelser. Dette mindsker krav til underlaget, der bærer loftet, samt giver store energimæssige besparelser i det "grønne" regnskab, da der ved denne fremstillingsmetode er store energimæssige besparelser i selve fremstillingsprocesserne ved fremstilling af elementerne.
WLT-D elementet fremstilles på mål efter den enkelte opgave. Vi tilpasser rørantal c/c deling mellem rør, længde på elementet etc. efter størrelse på metalkassetteloftet og og køle/varmebehovet. Dette gør at vi kan udnytte det frie areal i loftet optimalt, samtidigt med at vi kan lave plads til andre installationer, såsom lysarmaturer, ventilationsarmaturer mv.
WLT-D elementet iklæbes altid i metalkassetten på fabrikken. Dette sikrer, at man opnår en ensartethed og korrekt kontakt mellem metalkassetteloft og selve WLT-D elementet, så optimal effekt opnås. Denne proces giver også tidsbesparelse på byggepladsen.

WLT-D elementet tilbydes enten som seperat produkt eller som komplet loft inkl. selve metalloftskassetterne og ophængssystemet.

WLT-D elementet har en køleeffekt på op til ca. 90 W/m²

 

 

Retur til toppen

 

 

  

Køleloft, type K:


k_loft


Vort køleloft, type K er et heldækkende perforeret loft med akustsik dæmpning, der sikrer et optimal indeklima og med en god akustik i rummet, og K-loftet kan ligeledes tilbydes som et såkaldt kombi-loft der kan virke som både et køleloft og som et varmeloft, afhængig af årstiden.
K-loftet har en køleeffekt op til 130 W/m². (Nordtest)

K-loftet kan tilbydes i flere designs og materialer, så der er god mulighed for at sætte sit personlige præg på loftvalget.

 

 

Retur til toppen

 

 

WLT-D Plug & Play element for kassetteloft:

 

P og P element tape PogP element iklæbet 

 

Det nyudviklede klima-element WLT® Plug & Play imponerer ved sin enkelhed og fleksibilitet.

Med kun to elementer størrelser i de traditionelle loftsplader dimensioner 600x600 mm | 625x625mm, samt 600x1200mm | 600x1250mm kan de nemt monteres direkte på byggepladsen.

Dette gør det nye P&P element særdeles velegnet til renoveringsprojekter og mindre nye projekter.

 

 

Retur til toppen 

 

 

Køleelementer for gipslofter:

GK Element

GK Klima-element for aktivering af køl eller varme i perforeret såvel som lukket gipspladelofter på en enkel og hurtigtvirkende måde.
De grundlæggende elementer i designet er 8 mm kobberrør, der overfører effekten termisk til aluminiumspladen med det patenterede WLT® design.
Den patenterede WLT® teknologi opnås gennem den optimale sammensætning af kobberrør og aluminiumsplader. 


Køleelementer, type KHL:


KHL

Køleelement, KHL

 

Høj-kapacitets konvektions køleloft for synlig montage eller montage over åbent loft.

Synlig montage:
Køleloftet kan monteres frit som kølesejl eller integreret i nedhængt loft.
Pga. den høje køleeffekt, er det som regel ikke nødvendigt at dække hele rummets loftsareal.

Kølekapaciteten for CON cool KHL monteret frit i lokale op til 197 W/m² (DIN 4715-1)

 

Monteret over f.eks. strækmetalloft:
Det nedhængte loft kan formes stort set frit efter arkitektoniske kriterier.
Er meget velegnet til montage over åbne Rasterlofter eller finmaskede strækmetallofter.
For at opnå den fulde effekt på konvektionsdelen kræves dog et friareal på ca. 60% i det valgte loftsystem.

Kølekapaciteten for CON cool KHL monteret over nedhængt strækmetalloft er op til 166 W/m² (DIN 4715-1)


Bemærk at loftets åbne friareal påvirker ydelsen på køleelementet ved montage over nedhængt loft.

KHL højkapacitets køleelementer fås i flere varianter og størrelser.

 

 

 

 

Retur til toppen

 

 

Designed by Co3 Web Agency