21. juni 2011

KølelofterKomfortkøl

 

Kølelofter er et særdeles attraktivt forretningsområde for VVS -og ventilationsentreprenører, da det er et område i hastigt udvikling i takt med at kølebehovet øges jo mere energieffektive vi isolerer vore bygninger.

 

For brugerne af en bygning er kølelofter både komfortmæssigt og driftøkonomisk den perfekte køleløsning til kontorer, mødelokaler etc.

 

Vi designer gerne vore loftløsninger i tæt samarbejde med kunderne, så loftet udføres i arkitektonisk respekt for bygningen og bygherres ønsker.

 

Nedenfor kan du læse mere om princippet bag og fordelene ved kølelofter.

Ønsker du yderligere oplysninger eller et konsulentbesøg, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9715 7100 eller sende os en mail på: per@techo.dk 

 

 

 Deif_2         A-TEX

 

Princippet bag køleloft:
Mange er af den opfattelse, at det er loftet, der afgiver "kølestråling" til lokalet. Dette er ikke tilfældet.
Et køleloft fungerer ved nedkøling af loftet (typisk et metalloft), i forhold til omgivelsestemperaturen.
Varmebelastningen fra f.eks. computere, lys og personerne i lokalet vil derfor afgive overskudsvarme mod det "kolde" loft som stråling. Det kan vel bedst betegnes som omvendt strålevarme. Det er nemlig altid det varme emne, der afgiver sin belastning mod et koldere emne.

 

Modsat traditionelt luftkøling, som man kender fra køling via ventilationsanlæg og splitanlæg (aircondition), har man ingen områder i lokalet med risiko for kuldetræk, da køleeffekten ikke tilføres med  luften. Køleloftet "modtager" varmebelastningen fra de varmeafgivende emner i lokalet, og derved slipper personer og inventar af med overskudsvarmen.

 

God økonomi:
Da vi ikke bruger luften til at køle på, betyder det ligeledes, at man ved brug af kølelofter typsik kan reducerer sit ventilationsbehov i lokalerne væsentligt, da ventilationsskiftet udelukkende skal bruges til forbedring af luftkvalitet og ikke køling. Dette giver store investeringsmæssige, pladsmæssige og driftøkonomiske besparelser.

 

Fordele ved kølelofter:

  • Ingen træk
  • Ingen støj
  • minimal vedligeholdelse
  • Mulighed for akustisk dæmpning i loftet
  • Omgående virkning
  • Virker ved højere rumtemperaturer
  • Lave driftomkostninger
  • Reducering af ventilationsbehov
  • Mulighed for kombiloft med integreret køl/varme i samme loft.
  • Bedre komfort med højere arbejdseffektivitet, personaletilfredshed og mindre sygefravær til følge.

 

TechoKlima A/S har markedets bredeste sortiment af komfort køleløsninger, og vi er gerne behjælplige med udarbejdelse af projekt.

 

Du kan læse mere om kølelofter HER 

 

Retur til forsiden

 

 

Downloads
Designed by Co3 Web Agency